6950.dk


  1. Beregn for hvert af de 3 år følgende nøgletal til belysning af virksomhedens indtjeningsevne:
  2. Overskudsgraden
  3. Dækningsgraden
  4. Indeks for omsætningen

 

  1. Kommenter udviklingen over de tre år.

 

  1. Beregn og kommenter følgende nøgletal for alle tre år.
  2. Omsætningen pr. lønkrone
  3. Overskud pr. lønkrone
  4. Omsætning pr. fuldtidsansat